Składki ZUS na 2017 rok

Znane są już składki ZUS, jakie obowiązywać będą w 2017 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki wyższe o 5% niż w roku obecnym 2016. A co za tym idzie, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie bagatela prawie 1200 zł.

 

Składki ZUS
na 2017 rok
Wzrost w stosunku do roku 2016
    Składka emerytalna 497,99 zł wzrost o 23,07 zł
    Składka rentowa 204,10 zł  wzrost o 9,46 zł
    Składka chorobowa   62,50 zł wzrost o   2,89 zł
    Składka wypadkowa   45,92 zł wzrost o   2,13 zł
    Składka na Fundusz Pracy   62,50 zł wzrost o   2,89 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 873,01 zł  wzrost o 40,44 zł

(4,9%)

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2017 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 873,01 zł wobec 832,57 zł w roku 2016. Oznacza to wzrost o 40,44 zł czyli o 4,9% w stosunku do roku 2016.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika. Wskaźnik ten zostanie opublikowany dopiero w styczniu. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2017 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 300 zł.

Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2017 roku wyniesie ok. 1173 zł miesięcznie.