Wsparcie mikro jak i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19


Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach. Wsparcie mikro oraz małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 w trybie nadzwyczajnym. Wsparcie ma na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Więcej na https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/119-wsparcie-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-w-walce-ze-skutkami-epidemii-covid-19/#Informacje%20o%20naborze