Oferta

W ramach współpracy oferujemy usługi w zakresie:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego
 • prowadzenie karty podatkowej
 • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT
 • prowadzenie spraw kadrowych
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • usługa wsparcia w zakładaniu działalności gospodarczej
 • kontrola należności i zobowiązań
 • wykonywanie sprawozdań finansowych
 • wypełniamy druki w celu udzielenia kredytów i gwarancji bankowych
 • opracowujemy plan kont dostosowany do potrzeb klienta
 • prowadzimy kontrolę rozrachunków z dostawcami i odbiorcami
 • prowadzimy sprawozdawczość statystyczną do GUS
 • sporządzamy zeznania roczne
Secured By miniOrange