Wsparcie mikro jak i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach. Wsparcie mikro oraz małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 w trybie nadzwyczajnym. Wsparcie ma na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

Więcej na https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/119-wsparcie-mikro-i-malych-przedsiebiorstw-w-walce-ze-skutkami-epidemii-covid-19/#Informacje%20o%20naborze

Krajowa Administracja Skarbowa czyli rewolucja w skarbówkach

KAS - rewolucjha w skarbówce

Już niebawem możemy spodziewać się kontroli bez uprzedzenia czy dostęp do dokumentów firmowych objętych tajemnicą i wykorzystanie psów tropiących. Jest to tylko część uprawnień „ulepszonego” fiskusa jak i celników. Od 1 marca skarbówka przejdzie prawdziwą rewolucję. Od przyszłego miesiąca powstaje Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to tylko pozorna zmiana nazwy i struktury. Wraz ze zmianą nazwy urzędnicy dostaną nowe uprawnienia, by walczyć z nieuczciwymi przedsiębiorcami. Uczciwym ma zostać zaoferują za to pomoc podatkowa.

KAS - rewolucjha w skarbówce

Kontrole będą mogły odbywać się bez uprzedzenia, wystarczy tylko okazanie legitymacji służbowej, możliwość przeszukania lokalu firmy przy wykorzystaniu tresowanego psa i specjalistycznego sprzętu – to tylko część uprawnień, które od 1 marca otrzymają pracownicy celno-skarbowi. Bo właśnie od 1 marca zaczyna zacznie działać Krajowa Administracja Skarbowa. Po terenie kontrolowanego zakładu kontrolujący będą mogli poruszać się bez nadzoru jak i przepustki. Obowiązywać ich będą jedynie zasady BHP, czy to jest dobre ?

Mateusz Morawiecki, minister finansów i rozwoju, od kilku tygodni zapowiada w mediach i na konferencjach prawdziwą krucjatę podatkową. Ostatnio podczas spotkania zorganizowanego przez „Politykę Insight” mówił wprost, że nie pozwoli, by mafie vatowskie hulały po Polsce. Morawiecki nie ukrywa, że interesują go miliardy złotych z luki podatkowej. A jest po co sięgać. Co roku fiskusowi koło nosa ucieka od 50 do nawet 80 mld zł.

źródło: money.pl

Kalendarz podatnika

TERMIN: ZDARZENIE PODATKOWE:
Do 7 dnia każdego miesiąca KARTA PODATKOWA
Termin opłacenia podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej.
Do 10 dnia każdego miesiąca ZUS-DRA
Termin opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc. Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
Do 15 dnia każdego miesiąca ZUS-DRA (Pracownicy)
Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za poprzedni miesiąc. Termin obowiązujący dla firm zatrudniających pracowników.VAT – UE
Deklaracja miesięczna, wysyłana pocztą lub składana osobiście w Urzędzie Skarbowym.
Do 20 dnia każdego miesiąca PIT-5 Podatek dochodowy
Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnychPIT-5LWpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie podatku liniowego 19%Ryczałt
Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.PIT – 13
Zaliczka i informacja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów, obligacji lub innych papierów wartościowych.

PIT – 4
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń

PIT-9
Informacja o wypłaconych przez organ rentowy zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

PIT-51
Zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymanego z zagranicy oraz emerytur i rent zagranicznych otrzymanych bez pośrednictwa banku

PIT-52
Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego przez podatników osiągających dochody z tytułu osobiście wykonywanej działalności, np.: artystycznej, literackiej lub świadczenia usług na podstawie umów zlecenia lub dzieło

CIT – 2
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych.

CIT – 2A
Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od grupy kapitałowej

DEK-1
Składka na PFRON

Do 25 dnia każdego miesiąca VAT – 7
Termin rozliczenia miesięcznego podatku VATAKC – 2
Termin rozliczenia podatku akcyzowegoVAT -UE miesięczny
Deklaracja wysyłana elektronicznie
Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym PIT-28
Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym PIT-36
Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym () przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Składki ZUS na 2017 rok

Znane są już składki ZUS, jakie obowiązywać będą w 2017 roku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą zapłacą składki wyższe o 5% niż w roku obecnym 2016. A co za tym idzie, comiesięczna danina na rzecz ZUS wyniesie bagatela prawie 1200 zł.

 

Składki ZUS
na 2017 rok
Wzrost w stosunku do roku 2016
    Składka emerytalna 497,99 zł wzrost o 23,07 zł
    Składka rentowa 204,10 zł  wzrost o 9,46 zł
    Składka chorobowa   62,50 zł wzrost o   2,89 zł
    Składka wypadkowa   45,92 zł wzrost o   2,13 zł
    Składka na Fundusz Pracy   62,50 zł wzrost o   2,89 zł
Łącznie składki ZUS bez składki zdrowotnej 873,01 zł  wzrost o 40,44 zł

(4,9%)

Na dzień dzisiejszy, znamy jedynie wysokość składek na ubezpieczenie społeczne, a więc wysokość składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej oraz składki na Fundusz Pracy. Wciąż nie znamy jednak wysokości nowej składki zdrowotnej.

Łącznie, pełne składki ZUS na rok 2017 (bez składki zdrowotnej) wyniosą 873,01 zł wobec 832,57 zł w roku 2016. Oznacza to wzrost o 40,44 zł czyli o 4,9% w stosunku do roku 2016.

Powyższe wartości nie zawierają składki zdrowotnej. Wysokość składki zdrowotnej kalkulowana jest bowiem odrębnie, a jej wartość zależy od innego wskaźnika. Wskaźnik ten zostanie opublikowany dopiero w styczniu. Biorąc jednak pod uwagę zmiany wysokości składki zdrowotnej w poprzednich latach, możemy założyć, iż w 2017 roku składka zdrowotna wzrośnie do poziomu ok. 300 zł.

Po uwzględnieniu nowej wartości składki zdrowotnej, łączna wartość składek ZUS w 2017 roku wyniesie ok. 1173 zł miesięcznie.