Zamiast czterech przelewów, będzie jeden do ZUS


Na dniach sejm przyjął zmiany w prawie pozwalające płatnikowi na opłacanie składek przekazywanych do ZUS tylko na jeden rachunek. Dotychczas przelewy trzeba było wykonywać na cztery różne konta. Za przyjęciem projektu głosowało 440 posłów, przeciw zmianie było dwóch.

Obecna zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych przewiduje, że każdy przedsiębiorca będzie posiadał indywidualny rachunek do opłacania składek. Na wspomniany rachunek będzie przelewał dotychczasowe składki, z tego konta ZUS sam będzie rozdysponowywał środki dalej. Na obecną chwilę są cztery oddzielne rachunki ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego, Funduszu Pracy jak i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kończąc na Funduszu Emerytur Pomostowych.

Ustawa przewiduje także m.in. „wprowadzenie ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami przez zrównanie – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.” Zmiany będą też dotyczyły zasad zaliczania wpłat na koncie – ponieważ w pierwszej kolejności będą zaspokajane najstarsze zaległości w składkach płatnika.

„Nowe rozwiązania miałyby wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu, oprócz przepisów dotyczących jednego rachunku, które wejdą w życie 1 października 2017, a ZUS będzie miał czas do końca roku na przekazanie nadanych numerów kont płatnikom. Od 1 stycznia 2018 r. składki opłacane będą na jedno konto.”